Latest News
Jumat, 13 Desember 2019

Fikri Jaki Ramdani: Refleksi HAM dan Perspektif Islam

ciamismu.com

CIAMISMU.COM - Pengkajian tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam adalah refleksi kembali terhadap HAM dalam kacamata Barat. Dimana subtansi HAM hari ini yang cenderung diambil dari tokoh-tokoh yang kebarat baratan, menafikan HAM yang ada dalam Al-Qur’an sendiri.

Padahal sebelum HAM dicetuskan oleh dunia dan dibuat seperti aturan ataupun berupa undang - undang internasional, Al -Quran sudah dari jauh hari berbicara tentang kemanusiaan. Perlu diketahui dalam kitab suci umat Islam tersebut secara konkrit nilai tentang kemanusiaan, aturan secara kodratinya, dan hak hidup secara fundamental telah diperbicangkan sejak lama.

Kajian ini merupakan bentuk penyadaran kepada kader Immawan dan Immawati IMM Ciamis Raya, agar lebih respect dalam hal kemanusiaan. Sikap ini dikarenakan Al-Qur’an telah menyampaikan sebagai berikut:

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”. (an-Nisa’: 9).

“Dan Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” ( Surat Ali 'Imran Ayat 110 ).

kedua ayat tersebut sudah mewakili tentang kemanusiaan dan harus selalu diimplementasikan oleh umat manusia.

Resume Pengkajian HAM dalam Perspektif Islam oleh Fikri Jaki Ramdani. Seaku bagian dari Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, IMM Ciamis.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Fikri Jaki Ramdani: Refleksi HAM dan Perspektif Islam Rating: 5 Reviewed By: Redaksi Ciamismu